wpid-aciklama.jpg

19 Eylül 2014 Cuma günü Merkez Yürütme Kurulu’muz olağanüstü gündemle bir araya gelmiştir. Derneğe Genel Başkanlık yapacak kişilerin herhangi bir partide aktif görev alıp alamayacağı toplantımızın ana gündem maddesini oluşturmuştur.

Bir buçuk saat süren Merkez Yürütme Kurulu toplantımıza tam katılım sağlanmış olup konu her ayrıntısı ile değerlendirilmiştir. Yapılan fikir alışverişleri doğrultusunda Merkez Yürütme Kurulu’muzun ortak kanaati aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yükselen Gençlik Derneği farklı görüşlere sahip gençleri bir çatı altında toplayan bir kardeşlik projesidir. Dolayısıyla dernek bünyesinde bulunan kişilerin herhangi bir partide gönüllü olması veya aktif olarak faaliyette bulunmasında bir mahsur görülmemektedir. Farklı partilere mensup gençlerin derneğimiz çatısı altında bir arada çalışıyor olması zaten derneğin misyonuna ne derece uygun hareket ettiğinin en güzel örneğidir.

Şimdiye kadar dernek üyelerine hiçbir şekilde bu yönde kısıtlama yapılmadığını ve derneğimiz bünyesinde çalışıp partilerde aktif olarak görev alan üyelerimizin olduğunu göz önünde bulundurarak sadece Genel Başkana böyle bir kısıtlama yapılmasının doğru bir karar olmayacağı kanaatinde birleşilmiştir.

Derneğimizin hiçbir parti ve ideoloji ile bağının bulunmadığını ve ilk günkü çizgisiyle yoluna devam edeceği noktasında kararlığımızı tüm üyelerimizin, gönüldaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yükselen Gençlik Derneği Merkez Yürütme Kurulu